ozon nedir?

Ozon; 3 adet oksijen atomunun birleşerek meydana gelen kimyasal bir bileşik olarak tarif edilebilir. Etkileyici bir kokusu vardır. Renksizdir.

Atmosferde oksijen atomu, oksijen ve ozon olarak bulunur. O2 olarak belirtilen iki adet oksijen atomundan meydana gelen oksijen molekülü yüksek gerilime maruz kaldığı zaman ayrılarak oksijen molekülü ile birleşerek 3 atomun meydana getirdiği (O3) ozon oluşur. Ozon kararsız bir gazdır. Ozon yağmurlu havalarda yıldırımlar sonucu oluşan yüksek elektrik gücüyle oluşur ve fresh bir koku yayılarak kendini hissettirir. Ozon gazı atmosferin en üst kısmını çepeçevre kuşatarak güneşin ultraviole ışınlarını filtre ederek dünyaya gönderir. Ozon gazı gökyüzünün mavi görünmesini sağlar.

Ozon tabakası dünyadaki yaşam için çok önemlidir. Kloroflorokarbon içeren maddeler ozon tabakasına zarar vererek incelmesine veya delinmesine sebep olmaktadır. Bu maddeler klor türevleri, polistren köpükler, sprey ve airesollerdir.

Ozon oda sıcaklığında tekrar çözülerek oksijene dönüştüğünden depolanması mümkün değildir. Kullanıldığı yerde ve zamanda üretilmesi gerekir.

Ozon gazı kararsız bir molekül olması nedeniyle oksidasyon gücü çok yüksektir.

ozon'un tarihi serUVENİ


Ozon gazı ilk defa Alman Kimyager Christian Fredrick Schönbein tarafından 1840 yılında İsviçrede keşfedildi ve bu gaza OZON ismi verildi.

Ameliyathanelerde dezenfektan olarak kullanılması 1856 yılı başlangıç oldu.

Ozon gazını Christian Fredrick keşfetmesine rağmen 1900 yılında Nicola Tesia patent aldı. Aynı yıl soğuk hava depolarında et ve sebzelerin korunması amacıyla kullanılmaya başlandı. Dr. Albert Wolf 1. Dünya Savaşı sırasında kangren ve yaraları iyileştirmede ozon gazını kullandı.

Dr Otto Warburg kanser hücresinin oksijen azlığından meydana geldiğini tespit edip yayınladığı bildiri ile 1931 ve 1944 yılı nobel ödülü sahibi olmuştur.

Meyvelerde meydana gelen maya ve küfün yayılmasını önlediği 1939 yılında tespit edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Dr J. Hansler 1957 yılında medikal alanda kullanılan ozon jeneratörüne patent aldı.

Dr. George Freibott AIDS hastalığını ozonla tedavi etmeyi 1979 yılında denedi.

Dr. Horst Kief ozonun AIDS tedavisinde başarılı olduğunu 1980 yılında öne sürdü.

1992 yılından bu yana yanık tedavilerinde kullanılmaya başladı.

Kızılay Hastanesi 1998 yılında dezenfektan olarak kullanılmaya başladı.

Su üretim tesislerinde kullanılmaya başlaması 2000'li yılların başında oldu ve hızla yayıldı.

Şehir suyu arıtmada ilk olarak Çin ozon kullanmaya başladı.

Tüm yaşam alanlarında kullanılmaya başlamasıyla hızla yaygınlaştı.

Ozon için söylenebilecek en önemli not yüksek konsantrasyondaki ozonun verdiği rahatsızlık kendini belli ettiğinden farkında olmadan ozon gazından zarar görmek mümkün değildir.

ozon'un teknik ozellikleri


Özellikleri Ozon
Adı Ozon, Triatomik Oksijen, Aktif Oksijen
Molekül Formülü O3
Bileşenleri Oksijen Atomu
Molekül ağırlığı 48
Kaynama -111,3 C
Renk -146 C açık mavi sıvı halde
Renk - 220 C Koyu mavi kristal halde
Renk +C renksiz
Koku  
Sudaki çözünürlük O C derece 0,64
Yoğunluk 2,144
Yanıcılık Yanıcı değil. Ancak Yanma olayını kuvvetle destkler. Yakıcı bir gazdır.
Yangın ve patlama Riski

Ozon kararsız bir gazdır ve normal koşullarda oksijen ayrışır. Ancak demir, bakır, krom gibi elementlerin bulundupuu bir ortamda yüksek sıcaklıkta patlayıcı olabilir.

Mak. Müsade edilir Ort. Konsantrasyon 0,240 mg/m3 havada

ozon'un ozellikleri

Bilinen en güçlü oksidandır.

Çevre dostu bir gazdır.

Kimyasal madde gerektirmez ve içermez.

Antibakteriyeldir.

Bakteri, küf, spor, jerm ve mantar oluşumunu engeller ve yok eder.

Havada üreyen her türlü bakteri (airborne bacteria) oluşumunu engeller.

Tüm mikroorganizmaların oluşumunu engeller ve yok eder.

Kimyasal madde kullanımı sonucu kalan artıkları yok eder.

Ozon gazı klora göre 3125 kat daha etkilidir. Çok hızlı tesir eder.

Kullanım sonrası tortu, kalıntı bırakmaz.

Gıda korumasında kullanılması tehlike içermez.

Haşerat ve zararlıların çoğalmasını önler.

ozon'un yapISI OLUSUMU VE URETiMi


Doğada; güneşten gelen mor ötesi ışınların atmosferdeki oksijeni parçalayarak ozon moleküllerini çevirmesi sonucu oluşur.

Teknolojik olara; elektrik enerjisi yardımıyla havada bulunan oksijen parçalanması yoluyla yada saf oksijenden elde edilir.

Plak tip jeneratörlerde

CD tip Jeneratörlerde

UV tip lambalarda

Ozon gazı; bu yönü itibariyla ticari kullanımı olan doğal tek dezenfektandır. Ozon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür.

Ozon gazı sıcaklık ile ters orantılıdır. Oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektanlardan biridir.

ozon esik seviyeleri

Ozonun hava ve suda konsantrasyonu "ppm" (parts per million-milyonda parça) Havada 1 ppm, yaklaşık olarak 2,1 mgr/m3 ozona eşittir.

Havadaki ozon konsantrasyonu,

0,003-0,015 ppm Kokuyu hissetme seviyesi

0,003-0,005 ppm Temiz bir havada, deniz seviyesinde konsantrasyonuna rastlanır.

0,005-0,010 ppm Orman havası

0,010 ppm seviyelerinde, dezenfektan ve etkileri başlar. Kişinin hassasiyetine bağlı olmakla birlikte, bu seviyede kokusu hissedilmeye başlar.

0,020 ppm havadaki bakterilerin %90'ını yok eder

0,020 ppm-0,050 Yıldırımlardan sonra havada bulunur. Yıldırımlı bir fırtınadan hemen sonra 0,100 ppm seviyelerine ulaşabilir.

0,050 sürekli soluma FDA emniyet seviyesi. 0,050 pmm konsantrasyoona kadar sınırsız sürede kalınabilir.

0,100 süre kısıtlaması 8 sa/gün olarak FDA (0,1 ppm) tarafından emniyet seviyesi olarak verilmiştir.

0,120 ppm, EPA tarafından şehir havası eşik seviyesi olarak belirlenmiştir.

1,000-2,0 ppm Bu sınırdan itibaren insan bünyesi, geniz yanması, göz yaşarması, öksürük, boğaz kuruluğu gibi reaksiyonlarla, ozonlu ortamda kalmayı reddetmektedir. Astımlı bünyeler daha fazla etkilenmektedir. Bu seviyede dahi, ozonun bünyeye kalıcı bir zarar verdiği söylenemez. Sadece lokal tahrişler oluşturur. Birkaç saat içinde bünye kendini onaracaktır.

5,000-10 ppm nabız atışı, vücut ağrısı, uyuşma durumları gözlenebilir. Eğer maruziyet devam ederse akciğer ödemi oluşur.

15,0-20,0 küçk hayvanlar 2 saat içinde ölür

50 ppm insan hayatı 1 saat içinde tehlikeye girer.

0,064 ppm iyi

0,065-0,084 ppm orta

0,085-0,104 ppm duyarlı kişiler sağlıksız

0,105-0,124 ppm sağlıksız

0,125-0,404 ppm çok sağlıksız olarak nitelenir.

ozon'un temas sureleri

Ozonun uygulanacağı alanlarla ilgili temas süresi çok farklı özellikte olmakla beraber konuyu uzmanlarına danışmadan yapılan uygulamalar sakıncalıdır. Örneğin; içme suyu dezenfeksiyonunda kullanılan temas süresi gibi.

Ozon ile dezenfeksiyonun en önemli şartlarından birisi gerekli temas süresinin sağlanmasıdır. Bu işlemden tam faydalanmak için genellikle iki kademede ozon verilmesi yararlı olacaktır ve böylece ozonun uygulama süresi uzatılabilir.kuvvetli dezenfektanlardan biridir.

Uygulama Alanları Kons. Temas Süresi(dk.) Uygulama dozu(mg/lt) Ozon
Şişelenmiş Su 1-5 gr/sa/m3 0,1-0,4 4-10
Kullanım suyu dezenfeksiyonu 1,5-2,5 0,3-0,5 5-8
Bulanık giderimi/mikro flok 0,5-1,5    
Tat ve koku giderimi 5 gr/sa/m3    
Renk giderimi 10 gr/sa/m3    
Koku giderimi 1 gr/sa for 6500m3 0,03-0,06  
Sterilizasyon 1 gr/sa for 3000 m3 0,05-0,08  
Yüzme havuzları 0,8-1,0 mg/lt 0,05-0,1  
Soğutma Kuleleri 0,1-0,2(akış üstüne) Sürekli doz  
Hava temizleme 1 gr/sa for 6000m3 0,02-0,04  
Boruları sanitasyonu 2,0-3,0 mg/lt   7,10
Atık Su Yapılacak analize göre    

ozon'un kullanim alanlari

1. İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda.

2. Soğuk hava deposu sebze meyve korumasında

3. Balık çiftliklerinde suyun dezenfeksiyonunda

4. Kozmetik sektöründe kullanılan ozon yağı üretiminde.

5. Hava temizleme ve dezenfeksiyonunda

6. Anti aging etkisi ile sağlık sektöründe

7. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyon tedavisinde.

8. Tekstil sektöründe kimyasal kalıntıların yok edilmesinde.

9. Tekstil sektöründe ağartıcı olarak kullanılmasında.

10. Açık cerrahi yaraların hızlı iyileştirilmesinde.

ozon'un HAVA TEMİZLEME KABİLİYETİ

Ozonla yapılan çalışmalar sonucunda, ozonun güçlü bir oksidan olması sayesinde suda ve havada;

1. Mikrop kırıcı olarak

2. Koku giderici

3.Ortamı kirleten pek çok organik molekülün yok edicisi olarak kullanılabileceği ispat edilmiştir.

Ozon jeneratörlerinin geliştirilmesi günümüzde ozon kullanım alanını, hızla genişletmektedir. Ozon bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir. Bu nedenle OTEL, HASTANE, KONFERANS SALONU, OKUL ve insanların yoğun olarak bulunduğu ortamların sterilize edilmesinde kullanılır. Ayrıca ozon kullanımı klima santralleri ve soğutma kulelerinde oluşan Legionella hastalığını, bu tür mekanlarda insanların hava yolu ile birbirlerine bulaştırabileceği hastalıklarıda engellemektedir. Ortamdaki hava kirliliği ve kötü kokuları yok etmesi sayesinde, insanlarda ferahlık ve zindelik hissi verir.

ozon'un canlilar uzerindeki etkisi

 

İnsanlar ve hayvanların bulunduğu ortamlarda 0,04 ppm üzerinde uygulama yapılmamalıdır. Ozonun bitkiler üzerinde zararlı bir etkisi görülmemiştir.

 

ozon'un ve diger dezenfektanların

oksitleme gucleri

Dezenfektan Oksitleme Gücü
Ozon (O3) 2,07
H2 O2(Hidrojen peroksit) 1,77
Permanganat 1,67
Klor dioksit 1,57
Hypochlorus asit 1,49
Klor gazı 1,36
Oksijen 1,23
Brom 1,09
Hipoklorid 0,94
Klorit 0,76
İyot 0,54

ozon'un yok ettigi kokular

Hastane

Sigara

Et, tavuk ve balık kokuları

Yemek yağı

Yanık yemek kokuları

,

Su kokularını

Karbonmonoksit kokuları

Soğan sarımsak kokuları

Küf

Hayvan kokuları

Boya kokuları

Alkol kokusu

Kömür Kokusu

Benzin Kokusu

Yangın

Lağım, çöplük, leş kokuları

Arıtma tesisi kokuları

 

 

 

 

 

 

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

 

Ozon gazı, soluduğumuz havadan ya da saf oksijenden elde edilir. Kararsız yapısı nedeniyle görevini tamamladıktan sonra tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşür. Sürekli teneffüs edilmediği takdirde insan sağlığına zararı yoktur.

 

 

diger dezenfektanlara karsi neden ozon?

ozon gazi insan sagligina zararli midir?
Ozon kalıntı bırakmaz. Soluduğumuz havadan yada saf oksijenden elde edilir.

Doğal tek dezenfektandır.

Bilinen kimyasal dezenfektanlardan çok üstün olduğu için yaşanılan ortamlardaki organizmaları okside edebilmesi ve kullanım kolaylığından dolayı tat ve koku bırakmadığından ozon çeşitli endüstrilere girerek burada kullanım alanlarını arttırmaktadır.

Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır.

ozon ve negatif iyon arasindaki fark nedir?

Negatif iyonlar havadaki toz moleküllerini (genellikle pozitif şarjla) çekerler ve onları hareket ettirirler.Ozon havadaki gaz moleküllerini çeker.

ÖZELLİKLERİ OZON NEGATİF İYONLAR
Koku Evet Yok
Toksik Evet Hayır
Tozları azaltma Hayır Evet
Koku giderme Çok iyi Biraz
Havayı temizleme Evet Evet
Havada yükselme Hayır Evet
Pozitif iyonları etkisiz hale getirme Hayır Evet
Kauçuk gibi şeyleri bozma Evet Hayır
Sürekli ayarlama ihtiyacı Evet Hayır
Oluşum 3 oksijen atomundan Normal oksijen ile ekstra bir elektron

 

iyi ve kotu ozon

İyi ozon tüm ozonun %90ıdır ve aynı zamanda stratosferik ozon olarak da adlandırılır. Diğer %10'luk miktar ise kötü ozondur ve araç egzostları ve endüstriyel emisyonların oluşturduğu uçucu organik karışımların ve de nitrojen oksitlerin havaya karışmasıyla ortaya çıkan insan aktivitelerinin sebep olduğu ciddi bir hava kirliliğiyle yer seviyesinde oluşur.Yeryüzü yakınlarındaki ozon (kötü ozon) ciddi bir hava kirleticidir. Stratosferde ise hayat koruyucu ozon tabakasıdır (iyi ozon).

ozon tedavisi nasil yapilir?

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

Ozon tedavisi bir oksidatif tedavidir.

Majör Ozon Terapisi

Minör Ozon Terapisi

Rektal Ozon Terapisi

Kulak İçi Uygulamaları

 

medikal ozon tedavisi

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

 

 

Medikal ozon, dolaşım bozukluklarından virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara ve romatizmaya kadar bir çok hastalıkta yardımcı olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır.

 

 

medikal ozon tedavisinin ozellikleri ve etkisi

ozon gazi insan sagligina zararli midir?
Medikal ozon bakteri ve mantar öldürücü, virüs çoğalmasını önleyici özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır, bağışıklık sistemini harekete geçirir. Ozon tedavisinin uygulama alanı çok geniştir. Herhangi bir şikayeti olmayan kişilerde ozon alabilirler.

Ozon tedavisinin kullanıldığı medikal durumlar

Dolaşım bozuklukları

Virüslerin sebep olduğu hastalıklar

Zor işleyen enfekte yaralar, örnek olarak bacaklardaki açık yaralar,yanıklar,mantar enfeksiyonları

Bağırsak hastalıkları

Kanser tedavisinde tamamlayıcı tedavi

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

Cilt hastalıkları

Yaşlanmaya karşı koruyucu tedavi

Migren ve multiple skleroz gibi sinir sistemi hastalıkları

Göz hastalıklarıAğrı tedavisi

Diş eti hastalıkları

Romatizmal hastalıklar

Kronik bronşit, astım ve alerji gibi bazı hastalıklar

OZON YAGI

ozon gazi insan sagligina zararli midir?
Ozon gazı ile birleştirilmiş saf zeytinyağı ile deri üzerine yapılan masaj sayesinde sağlıklı parlak düzgün bir cilde sahip olmak mümkün kılınmıştır. Ozon gazı zeytinyağı içerisine enjekte edilerek yağı koyulaştırır ve ağartır. Ozonlanmış yağ uygulanan ciltlerin üzerindeki hastalıklara özellikle yanıklara olan etkisi gözle görülür nispettedir. Dokuları gençleştirme özelliğinden dolayı bir süre kullanılması halinde cilde parlaklık veren etkisi görülecektir.

Ozon yağı uygulanan bölgelerde yaşlı hücrelerin ölmesi ve kan atışının hızlanmamasını sağlar. Yüzün yaşlılığa bağlı olarak kırışmasını geciktirir, göz halkalarının ve morluklarının giderilmesine yardımcı olur. Ozon yağı uygulanan cildin elastikiyeti artar, selülit tedavisinde gözle görülür bir etki meydana getirir.

yag nasil ozonlanir?

Ozon, zeyrtinyağı içerisine uzun zaman aralıkları kullanılarak ilave edildiğinde, zeytinyağı ozonu içerisinde tutarak koyulaşır. Bu jel soğutulduğu zaman ozonu yıllarca içerisinde tutar.Ozonlanmış yağ cilde uygulandığı zaman cilt hastalıkları üzerinde çok olumlu etkiler göstermiştir. Özellikle yanıklarda bu etki çok fazladır. Kesinlikle sizi incitmez ve büyük olasılıkla mükemmel sonuçlar yaratır. Bir kez yağ ozonlandığında soğutucuda bozulmadan çok uzun süre kalır.

ozonlanmis yag vucuda nasıl uygulanir?

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

Ozonlanmış yağ; masaj yoluyla uygulanabilir ve olumlu etkileri kısa sürede gözlenebilir. Uygulandığı bölgelede kan akışı artar ve yaşlı hücrelerin ölmesi hızlanır.Cildin elastikiyetini düzeltmek için ozonlanmış yağ birebirdir. Ozonlanmış yağ başarılı bir şekilde selülit tedavisinde de uygulanırır.

 

ozonlanmis yagin raf omru ne kadardır?

ozon gazi insan sagligina zararli midir?

Ozonlanmış yağın son kullanma tarihi yoktur. 17 yıl kalıcı olduğuna dair raporlar mevcuttur. Uzun süre saklamak için, buzdolabında ya da soğutucuda bekletilmesi gerekir.

 

ozonlanmis yagin etkili oldugu DURUMLAR

Akne

Açık Yaralar

Kesikler

Kafada meydana gelen yaralar ve kepeklenmeler

Egzama

Pişik

Baş ağrısı

Hemoroid

Arı sokması, sivrisinek ısırması

Her türlü mantar hastalıkları

Güneşe maruz kalmış yanık ciltler

Dudakta meydana gelen çatlaklar